Ortostatisk hypotension

Basfakta

Definition

  • Ortostatisk hypotension är ett kliniskt fynd och inte en sjukdom. Detta tillstånd kan vara symtomatiskt eller asymtomatiskt.1-2
  • I amerikanska riktlinjer definieras ortostatisk hypotension som en reduktion av systoliskt blodtryck på minst 20 mm Hg eller en reduktion av diastoliskt blodtryck på minst 10 mm Hg inom tre minuter efter att patienten har rest sig.2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.