Ortostatisk hypotension

Basfakta

Definition

 • Ortostatisk hypotension (OH):
  • Progressiv och stabil reduktion av systoliskt blodtryck ≥20 mmHg eller diastoliskt blodtryck ≥10 mmHg, eller ett systoliskt blodtryck som sjunker till <90 mmHg:1
   • ≥30 mmHg reduktion i systoliskt tryck vid liggandehypertoni, en form där blodtrycket stiger mycket i liggande vilket är en form av autonom dysfunktion
  • OH är ett kliniskt fynd och inte en sjukdom. OH kan vara symtomatiskt eller asymtomatiskt1-2
  • Symtomet är förknippat med ökad risk för fall, hjärtinfarkt och TIA3– det kan också vara en förvarning om stroke4
 • Kan delas upp i två patofysiologiska subtyper:
  • Neurogen OH:
   • Subtyp av OH som beror på sjukdomar i det autonoma nervsystemet3
  • Icke-neurogen OH
 • Ortostatisk intolerans:3
  • Återkommande/konstanta symtom på cerebral hypoperfusion eller autonom överaktivitet när personen är i stående, men som försvinner i sittande/liggande
  • Ofta tillkommer symtom i form av yrsel, palpitationer, skakningar, generaliserad svaghet, svettningar, suddig syn, nedsatt hörsel, trötthet, nedsatt arbetsförmåga och synkope 
  • Här ingår även vasovagal synkope och posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS)1,4

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.