Palpitationer, hjärtklappning

Basfakta

Definition

 • Hjärtklappning, palpitationer, är uttryck för ett subjektivt obehag knutet till uppmärksamhet om hjärtats aktivitet:1
  • Upplevs ofta som snabbare/långsammare, starkare eller oregelbunden hjärtfrekvens
  • Leder ofta till obehag, ångest och ibland även till smärta
  • Durationen kan variera från sekunder till dagar
 • De allra flesta fall av hjärtklappning är ofarliga, men i undantagsfall kan de vara uttryck för fatala sjukdomar. Många patienter med arytmier har inga symtom.2 
 • Icke-livshotande arytmier:3
  • Ventrikulära (VES) eller supraventrikulära extrasystolier (SVES)
  • Supraventrikulära takykardier såsom förmaksflimmer, -fladder, -takykardi, nodal takykardi, atrioventrikulär reentry takykardi eller Wolff-Parkinson-White syndrom
 • Livshotande arytmier:3
 • Bradykardi:
  • <60 slag/minut
 • Takykardi:
  • >100 slag/min

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.