Svullna underextremiteter

Basfakta

Definition

  • Ensidigt eller dubbelsidigt ödem i underextremiteterna.
  • Orsaken kan vara allt från bagatellartade till i sällsynta fall livshotande tillstånd.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.