AV-block och grenblock

  • Definition:AV-block betyder försenad eller förhindrad impulsöverföring i AV-knutan. Grenblock innebär förändrat/förlängd depolarisering av kamrarna. Vänstergrenblock är oftast relaterad till ischemisk hjärtsjukdom. Högergrenblock har oftast ingen betydelse.
  • Förekomst:AV-block och grenblock kan förekomma hos friska. Förekomsten ökar med ökande ålder.
  • Symtom:Tillståndet behöver inte ge symtom. AV-block kan leda till bradykardi och synkope. Grenblock kan disponera för olika arytmier.
  • Kliniska fynd:Eventuellt oregelbunden puls, bradykardi, extrasystoler.
  • Diagnostik:EKG är diagnostiskt. Vid AV-block är PQ-tiden >0,22 sekunder, vid grenblock är QRS> 0,12 sekunder och onormal impulsutbredning.
  • Behandling:Behandling med pacemaker vid symtomgivande bradykardi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.