Brugadas syndrom

Basfakta

Definition

  • Ärftligt tillstånd med retledningsstörning i hjärtat och ökad risk för ventrikulär arytmi, synkopeer och plötslig död.1.
  • Karakteristiska EKG-förändringar (Brugada-mönster): ST-höjning i V1-V3 som kan vara intermittent samt höger grenblocksmönster.
  • Brugadas syndrom: Karakteristiskt EKG och tilläggskriterier (se diagnostiska kriterier).
  • Beskrevs första gången av Brugada och Brugada år 1992.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.