Sinus caroticus syndrom

Basfakta

Definition

  • Symtom som passar vid reflexmedierad synkope och medvetandeförlust som följd av hypersensivitet i sinus caroticus:1
    • Beror på en extrem reflexrespons på stimulering av baroreceptorerna i sinus caroticus2-3
    • Kan ge sinus arrest, SA-block, AV-block, blodtrycksfall
  • Sinus caroticus överkänslighet:
    • Asystoli >3 sekunder och/eller fall i systoliskt blodtryck >50 mmHg (utan synkope)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.