Ventrikeltakykardi, kammartakykardi

  • Definition:Breddökad takykardi med ≥3 på varandra följande ventrikulära extrasystolier med ursprung i ventrikeln och en kammarfrekvens >100 slag/min.
  • Förekomst:Den exakta förekomsten är okänd. Tillståndet ökar med stigande ålder.
  • Symtom:Inga symtom till tecken på hemodynamisk svikt med synkope.
  • Kliniska fynd:Takykardi. Tecken på nedsatt cirkulation.
  • Diagnostik:EKG (12 avledningar). Bedömning av bakomliggande orsaker som kan utlösa ventrikeltakykardi, såsom elektrolytrubbningar.
  • Behandling:Behandlingen beror på typen av ventrikeltakykardi, symtom och förekomsten av bakomliggande hjärtsjukdom. Läkemedel och defibrillator (ICD) kan bli aktuellt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.