Peripartum kardiomyopati

Basfakta

Definition

  • Peripartum kardiomyopati är ett tillstånd med okänd orsak där tidiga tecken på systolisk dysfunktion i vänster kammare och symtom på hjärtsvikt uppträder mellan graviditetens sista månad och de första fem månaderna post partum.1-2
  • Det föreligger emellertid rapporter om liknande sjukdomsbilder tidigare i graviditeten som kan förknippas med det här tillståndet.3
  • Ekokardiografiska fynd är avgörande för diagnosen.
  • Tillståndet är en exklusionsdiagnos.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.