Kardiomyopatier

Basfakta

Definition

 • Hjärtmuskelsjukdom med kardiell dysfunktion som följd.
 • Indelningen av kardiomyopatierna är en kompromiss mellan en klassisk beskrivning av anatomisk och funktionella former (dilaterad, hypertrofisk, restriktiv) och en etiologisk/patogenetisk indelning.
 • Kardiomyopati är en exklusionsdiagnos som förutsätter uteslutning av:
  • Ischemisk hjärtsjukdom
  • Hypertensiv hjärtsjukdom
  • Klaffsjukdom
  • Medfödd hjärtsjukdom
  • Cor pulmonale

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.