Myokardit

  • Definition:Inflammation i hjärtmuskulaturen där myokard skadas av infektion, toxinpåverkan, immunologiskt relaterad skada av muskulaturen eller genom okänd orsak.
  • Förekomst:Okänd incidens eftersom sjukdomen ofta är subklinisk. Sannolikt underdiagnostiserad.
  • Symtom:Från atypiska infektionssymtom till typiska symtom som andfåddhet, bröstsmärta, hjärtklappning och infektionssymtom. Kan ge bröstsmärtor och därför imitera angina eller hjärtinfarkt
  • Fynd:Tecken på hjärtsvikt.
  • Diagnostik:Delas in i möjlig, subklinisk och definitiv (akut) myokardit med hjälp av troponinnivåer, EKG, ekokardiografi, MR hjärta och biopsi.
  • Behandling:Beror på graden av besvär. Symtomatisk behandling i akutskedet. 

Basfakta

Definition

  • Myokardit definieras som en inflammation i hjärtmuskulaturen där myokard skadas av infektion, toxinpåverkan, immunologiskt relaterad skada av muskulaturen eller genom okänd orsak.
  • Delas in i möjlig myokardit, sannolik myokardit och definitiv myokardit baserad på kliniska symtom, resultat på prover och eventuellt biopsi.1
  • Symtomen varierar från subklinisk sjukdom till akut hjärtsvikt. 
  • Tillståndet räknas vanligen in under kardiomyopatierna (inflammatorisk kardiomyopati).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.