Cor pulmonale

Basfakta

Definition

  • Omfattar förstorad höger kammare sekundärt till sjukdomar i thorax, lungcirkulationen eller i lungparenchymet.1
  • Cor pulmonale kan vara både akut och kronisk.
  • Cor pulmonale kan uppstå som en komplikation till pulmonell hypertension.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.