Hjärttamponad

Basfakta

Definition

  • Hjärttamponad är ett akut och allvarligt tillstånd med sammanpressning av hjärtat och de stora intraperikardiella kärlen samt reducerad kammarfyllnad orsakat av ökad vätskemängd i perikardhålan.1
  • Orsakas av vätskeutgjutning eller blödning i perikardhålan som vid trauma eller hjärtruptur.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.