Kardiogen chock

  • Definition:Akut hjärtsviktssyndrom med hypotension och betydlig reduktion av hjärtats minutvolym och reducerad vävnadsperfusion. Orsakas oftast av hjärtinfarkt.
  • Förekomst:Förekommer hos 5–15 % av alla akuta hjärinfarkter.
  • Symtom:Eventuellt symtom på hjärtinfarkt. Svettig och kall hud, dyspné, eventuell kognitiv påverkan/sänkt medvetandegrad.
  • Fynd:Systoliskt blodtryck <90 mmHg i mer än 30 minuter, eller att vasoaktiva läkemedel behövs för att hålla blodtryck ≥90 mm, lungstockning (stas), ofta takykardi.
  • Behandling:Akutmedicinskt tillstånd som kräver behandling med nitroglycerin, morfin, akut PCI vid hjärtinfarkt och intensivbehandling på sjukhus.

Basfakta

Definition

  • Akut hjärtsviktssyndrom med hypotension och betydlig reduktion av hjärtats minutvolym och reducerad vävnadsperfusion, och därigenom dyspné, kall och fuktig hud, sviktande diures, minskat medvetande. Orsakas oftast av hjärtinfarkt.1-2
  • Kardiogen chock är den vanligaste dödsorsaken efter akut hjärtinfarkt.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.