Stresskardiomyopati (Takotsubo-kardiomyopati)

Basfakta

Definition

  • Akut, stressutlöst kardiomyopati med övergående hjärtsvikt.
  • Karaktäriseras av onormalt kontraktionsmönster, reducerad ejektionsfraktion, ofta EKG-förändringar och lätt ökning av infarktmarkörer.
  • Typiskt utlöst av fysisk eller psykisk stress, och med normalisering av hjärtfunktionen efter akut episod.
  • Kallas också för Takotsubo-kardiomyopati eller Apical Ballooning Syndrome (ABS).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.