Infektiös endokardit

  • Definition:Septiskt tillstånd med infektion i endokardiet, ofta klaffar, eller i protesmaterial i hjärtat.
  • Förekomst:Ungefär 500 fall per år i Sverige (5 per 100 000 invånare).
  • Symtom:Långvarig feber och ospecifika symtom som frossbrytningar, nattliga svettningar, trötthet, illamående/kräkningar och viktnedgång.
  • Kliniska fynd:Feber. Biljud eller förändrad hjärtton. Neurologiska bortfall på grund av cerebrala embolier. Vaskulitfenomen som beror på perifera embolier: blödningar i nagelband, peteckier, Roths fläckar (peteckier på näthinnan).
  • Diagnostik:Förhöjt CRP. Blododling (+eventuellt PCR och serologisk undersökning) före behandling. Ekokardiografi ger ofta diagnosen.
  • Behandling:Antibiotikabehandling är nödvändig. Hjärtkirurgi (klaffkirurgi) behövs hos ungefär hälften av patienterna.

Basfakta

Definition

  • Infektiös endokardit är ett septiskt tillstånd med infektion i endokardiet, ofta klaffar, eller i protesmaterial i hjärtat.1
  • Det är oftast en akut sjukdom (subakut endokardit), men kan också ha ett fulminant förlopp (akut endokardit) när virulenta organismer som Staphylococcus aureus snabbt bryter ner klaffarna.
  • Sjukdomsbilden kan vara mycket varierande och det gör att det i många fall tar lång tid innan rätt diagnos ställs.
  • Trots framsteg inom diagnostik och behandling är sjukligheten och dödligheten hos patienter med infektiös endokardit fortfarande hög.2

Diagnos

Behandling19

Prevention

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.