Akut arteriell insufficiens i extremiteterna

  • Definition:Plötslig minskning av arteriell cirkulation i en extremitet som medför risk för ischemiska skador.
  • Förekomst:Ovanligt.
  • Symtom:Plötslig debut av smärta i en extremitet.
  • Kliniska fynd:Blek extremitet med nedsatta pulser. Ibland nedsatt känsel eller motorik.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras  på anamnes, kliniska fynd och ibland kompletterande undersökningar.
  • Behandling:Smärtstillande behandling, antikoagulantia. Revaskularisering och i vissa fall amputation.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.