Aortadissektion

  • Definition:En rift i intiman och media i aorta, som gör att blod kan strömma in i aortaväggen och därmed dissekera media från adventitian.
  • Förekomst:Årlig förekomst på cirka 7 per 100 000 invånare enligt svenska siffror. Dubbelt så många män som kvinnor drabbas. 
  • Symtom:Plötsligt insättande starka smärtor i bröstet, eventuellt rygg och magsmärtor.
  • Kliniska fynd:Eventuellt venös fyllnad på halsen, biljud över hjärtat, pulsskillnader på olika lokalisationer. 
  • Diagnostik:EKG för differentialdiagnostiken. DT, ekokardiografi är båda alternativ vid akut händelse.
  • Behandling:Den initiala behandlingen består av intensiv övervakning med kontroll av hjärtfrekvens och blodtryck. De flesta med typ A-dissektion blir akut opererade, vid typ B ses läkemedelsbehandling eller endovaskulär behandling. 

Basfakta

Definition

  • En bristning i intima och media i aorta som tillåter blodet att strömma in i aortaväggen och därmed dissekerar media fri från adventitia (till skillnad från vid ett aneurysm som omfattar hela kärlväggen och kan rupturera).1
  • En dissektion kan leda till aortaruptur. 
  • Klassificeras som akut (<14 dagar), subakut (15–90 dagar) och kronisk (>90 dagar).2
  • Tillståndet kan utveckla sig snabbt och kan kompliceras av lokal ischemi, hjärttamponad och ruptur.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.