Artärdissektion cervikalt

Basfakta

Definition

  • Dissektion i artärväggen i precerebrala kärl, det vill säga karotis- och vertebralisartärerna.
  • Med dissektion menas att blodet banar sig väg genom en bristning i intima och bildar ett blodfyllt hålrum i blodkärlsväggen, vanligtvis i mellanrummet mellan intima och media.
  • Artärdissektion är en vanlig orsak till stroke och TIA hos patienter under 50 år och orsakar cirka 2 % av alla ischemiska stroke, oavsett ålder.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.