Bürgers sjukdom

Basfakta

Definition

  • Kallas även trombangiitis obliterans.
  • Episodisk segmentär vaskulit och trombotisk process i små och mellanstora artärer och vener i både armar och ben.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.