Karotisstenos

  • Definition:Förträngning i arteria carotis till följd av ateroskleros.
  • Förekomst:Asymtomatisk karotisstenos blir vanligare med stigande ålder. Karotisstenos är orsak till 15–20 % av alla ischemiska hjärninfarkter. 
  • Symtom:Tillståndet ger i sig inga symtom man kan leda till stroke/TIA.
  • Kliniska fynd:Stenosljud kan förekomma. Eventuellt andra tecken på aterosklerotisk sjukdom.
  • Diagnostik:Ultraljud kan påvisa karotisstenos med god säkerhet. Angiografi med DT eller MRT kan göras i vissa fall.
  • Behandling:Vid asymtomatisk karotisstenos rekommenderas passande förändringar av levnadsvanor, trombocythämmande behandling och ofta statiner/blodtrycksbehandling. Vid symtomgivande karotisstenos med stenos ≥50–99 % kirurgi inom 14 dagar. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.