Mesenteriell vaskulär ocklusion

Basfakta

Definition

  • Trombos i mesenteriell artär eller ven som medför akut tarmischemi.
  • Ischemi kan även utlösas av vasospasmer eller hypoperfusion till följd av annan sjukdom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.