Subclavian steal-syndrom

Basfakta

Definition

  • Betecknar det onormala blodströmsmönster som orsakas av artärstenos eller ocklusion proximalt om avgången av samma sidas arteria vertebralis (a. vertebralis), och som kan medföra retrograd blodström ("steal") i denna artär.
  • Begreppet subclavian steal-syndrom används om de kliniska symtom som beror på transitorisk ischemisk cirkulationsstörning. Patienterna kan även ha symtom på armischemi.
  • Den hemodynamiska bilden är relativt vanligt förekommande och blir inte sällan uppdagad av en tillfällighet i samband med angiografi eller ultraljudsundersökning av intratorakala- eller precerebrala kärl.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.