Varicer i benen

  • DEFINITION:Utvidgade, slingrande ytliga vener med insufficienta klaffar benen
  • FÖREKOMST:Finns hos 20–30 % av befolkningen, frekvensen ökar med åldern.
  • SYMTOM:Synliga vener, eventuellt obehag, tyngdkänsla, ödem, hudförändringar och bensår. Sällan smärtor.
  • KLINISKA FYND:Vid undersökning ses utvidgade, slingrande vener med sviktande klaffunktion.
  • DIAGNOSTIK:Duplex-ultraljud kan bekräfta venös insufficiens.
  • BEHANDLING:Ödem och tyngdkänsla i benet brukar minska med kompressionsstrumpa. Kirurgisk behandling är indicerat vid hudförändringar och/eller sår och samtidigt påvisad insufficiens i vena magna eller parva.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.