Vena cava superior-syndrom

Basfakta

Definition

  • Vena cava superior-syndrom eller obstruktion av vena cava superior antingen vid extern kompression eller vid intern trombos beror oftast på en underliggande malign sjukdom.1-2
  • Tillståndet är en medicinsk akutsituation som kräver snabb diagnostisk utredning och behandling.3
  • Syndromet beskrevs för första gången av William Hunter 1757 då det förekom hos en patient med syfilitiskt aortaaneurysm.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.