Kronisk venös insufficiens

  • Definition:Ödem, hudförändringar och eventuellt sår i en eller båda underbenen till följd av sviktande venöst återflöde och stas.
  • Förekomst:Pigmentförändringar och venösa bensår till följd av kronisk venös insufficiens finns hos upp till 5 % av befolkningen.
  • Symtom:Varierande symtombild, de allra flesta har få symtom i tidig fas. Benödem, värk eller trötthetskänsla i benen. Symtomen uppstår oftast vid promenader eller i stående ställning och lindras av vila och/eller upphöjning av det påverkade benet. 
  • Kliniska fynd:Varicer, ödem och pigmentering av det påverkade benet. Eventuellt venöst bensår.
  • Diagnostik:Typisk anamnes och klinisk bild. Inför operation bilddiagnostiska undersökningar.
  • Behandling:Konservativ behandling, kompressionsstrumpor, eventuellt kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.