Aortastenos

  • Definition:En förträngning av aortaklaffen som leder till försämrad hjärtfunktion.
  • Förekomst:Förekomsten hos personer >75 år är cirka 12–13 %.
  • Symtom:Lång asymtomatisk fas. När symtom uppstår är dyspné, synkope/yrsel och angina pectoris vanligt.
  • Kliniska fynd:Mellansystoliskt blåsljud med crescendo-decrescendo, ruteressformat. Fördröjd/långsamt stigande puls med lågt pulstryck. 
  • Diagnostik:Ekokardiografi är den viktigaste undersökningen för att klassificera och följa upp tillståndet. 
  • Behandling:Främst hos symtomatiska patienter med uttalad stenos rekommenderas behandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.