Aortastenos

Basfakta

Definition

  • Tillstånd som obstruerar blodflödet mellan vänster kammare och aorta. Tillståndet kan delas in i:
    • Aortaklaffstenos
    • Subvalvulär stenos
    • Supravalvulär stenos
  • Diagnosen förbises lätt, hälften av diagnoserna ställs postmortem.1
  • Aortastenos är också en markör för kranskärlssjukdom.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.