Mitralisinsufficiens

Basfakta

Definition

  • Blodflöde i retrograd riktning från vänster kammare genom en läckande mitralisklaff till vänster förmak.
  • Prolaps av mitralisklaffen är den vanligaste orsaken till uttalad icke-ischemisk mitralisinsufficiens.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.