Akut koronart syndrom

  • Definition:Akut koronart syndrom (AKS) omfattar ett spektrum av akuta kranskärlssjukdomar som instabil angina pectoris, hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI, Q-vågsinfarkt) och hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI).
  • Förekomst:Vanlig orsak till inläggning på sjukhus.
  • Symtom:Akuta bröstsmärtor som kan stråla ut mot arm och käke, illamående, blek och fuktig hud.
  • Fynd:Ofta smärtpåverkad, blek hud, snabb puls.
  • Diagnostik:Bygger på EKG, troponin och eventuellt andra undersökningar på sjukhus. 
  • Behandling:Akutbehandling består av acetylsalicylsyra, morfin, nitroglycerin och eventuellt syrgas. På sjukhus kan PCI/angiografi göras och andra läkemedel sättas in vid bekräftad myokardskada.

Basfakta

Definition

  • Akut koronart syndrom (AKS) omfattar ett spektrum av akuta kranskärlssjukdomar som instabil angina pectoris, hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI, Q-vågsinfarkt) och hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI).1
  • Begreppet är användbart eftersom den initiala presentationen och behandlingen av instabil angina pectoris, STEMI och NSTEMI ofta är densamma.
  • Differentiering mellan AKS och icke-kardiella bröstsmärtor är den största utmaningen vid diagnos.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.