Angina pectoris och obstruktiv kranskärlssjukdom

  • Definition:Stabil angina pectoris är en symtombild vid obstruktiv kranskärlssjukdom. Kroniskt koronart syndrom är ett paraplybegrepp på långvarig sjukdom i koronarartärerna, där angina pectoris är en vanlig presentation.
  • Förekomst:Cirka 5 % vid 50 års ålder till cirka 10–14 procent vid 75 års ålder.
  • Symtom:Obehag/smärta/tryckkänsla/kramande känsla/brännande känsla i bröstet som kan utstråla till arm, käke, hals och rygg. Dyspné förekommer. Symtomen utlöses av till exempel fysisk ansträngning.
  • Kliniska fynd:Oftast få vid stabil angina pectoris.
  • Diagnostik:Val av diagnostisk metod beror på vilken risk patienten har för obstruktiv kranskärlssjukdom. Det beror i sin tur på symtom, ålder, kön och vissa faktorer som gör tillståndet mer eller mindre sannolikt. 
  • Behandling:Består i regel av hälsosamma levnadsvanor, läkemedelsbehandling och i vissa fall kirurgisk behandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.