Bypassoperation

Bakgrund

Indikationer för koronar bypasskirurgi (CABG) är koronarsjukdomar som inte reagerar på medicinsk behandling, och där förhållandena inte lämpar sig för stentoperation (PCI). Ingreppet görs för att förbättra livskvalitet och minska hjärtrelaterad dödlighet. Koronarsjukdom är den främsta dödsorsaken i Europa, USA och Australien. Det är också den vanligaste orsaken till hjärtsvikt. 

Bypassoperation

Effekt

Val av graft

Animationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.