Postinfarktsyndrom (Dresslers syndrom)

Basfakta

Definition

  • Postinfarktsyndrom (Dresslers syndrom) är en pleuroperikardit som uppträder från en till två veckor och upp till två månader efter infarkt.
  • Syndromet beror på en autoimmun reaktion och förekommer vid transmural myokardiell nekros.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.