Lymfödem

  • Definition:Ett (ofta) kroniskt tillstånd som kännetecknas av ödem som orsakas av nedsatt transportkapacitet i lymfsystemet.
  • Förekomst:Primärt lymfödem är ovanligt. Sekundärt lymfödem är ett tillstånd som förekommer i varierande grad, främst efter cancerrelaterad behandling.   
  • Anamnes:Smygande debut av svullnad i en extremitet. Ofta föreligger en känd riskfaktor för (sekundärt) lymfödem.
  • Kliniska fynd:Vanligen ensidigt ödem som i början är av pittingtyp. Senare ödem av icke pittingtyp. 
  • Diagnosen:Diagnosen är främst en klinisk diagnos.
  • Behandling:Består av noggrann hudvård, viktnedgång vid övervikt, övningar, kompressionsbehandling och eventuellt tilläggsbehandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.