Perikardit

 • Definition:Inflammation i perikardiet, oftast orsakat av virusinfektion eller efter akut hjärtinfarkt. Kan också orsakas av systemsjukdomar eller strålbehandling.
 • Förekomst:Klinisk perikardit ses relativt sällan, men i obduktionsmatrial ses en prevalens på 1 %. 
 • Symptom:Bröstsmärtor hos 95 %, ofta intensiva och akut insättande. Kan stråla ut till hals, axel eller arm.
 • Kliniska fynd:Perikardiella gnidningsljud är typiskt vid akut perikardit. Vid kronisk perikardit kan det utvecklas ödem, halsvenstas och hepatomegali.
 • Diagnostik:EKG kan visa typiska förändringar. Ekokardiografi kan påvisa förtjockat perikard.
 • Behandling:Akut perikardit behandlas konservativt med observation och eventuellt inflammationsdämpande behandling. Eventuellt behandling av utlösande orsak. Kirurgisk behandling kan vara aktuellt vid kronisk perikardit. 

Basfakta

Definition

 • Inflammatoriskt tillstånd i perikardiet som kännetecknas av bröstsmärtor, perikardiellt gnidningsljud och typiska EKG-fynd.1
 • Perikarditen kan ha två former:
  • Exsudativ – med vätskeutsöndring i perikardiet
  • Fibrinös – utan vätskeutsöndring i perikardiet
 • Perikardit delas in i:
  • Akut, ospecifik perikardit (har sannolikt övervägande virala orsaker)2
  • Specifika former för akut perikardit
  • Kronisk konstriktiv perikardit
   • Är en följd av akut perikardit orsakat av läkning med omfattande ärrbildning
   • Ärrbildning och förkalkning (hos över 50 %) leder till skrumpning av perikardiet och försämrad diastolisk fyllnad (även kallat pansarhjärta)

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos.

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.