Rehabilitering efter stroke

Basfakta

  • Förloppet efter en stroke kan delas in i olika faser som tillsammans utgör en behandlingskedja.
  • De olika fasernas längd kan variera utifrån patientens funktionssvikt, åtföljande sjukdomar, motivation, spontan förbättring, komplikationer och nätverk.

Behandlingsfaser

Behandling och rehabilitering 

Uppföljande rehabilitering

Särskilda neurologiska funktionsproblem

Remittering

Försäkringsmedicinsk bedömning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.