Antikoagulationsbehandling med warfarin, heparin, LMH

Basfakta

Definition

 • Warfarin, ofraktionerat heparin och lågmolekylärt heparin (LMH) används i följande fall:1
  • Behandling och förebyggande av venös tromboembolism (VTE)
  • Förebyggande av systemisk embolism i samband med förmaksflimmer
  • Förebyggande av trombos vid mekaniska och konstgjorda hjärtklaffar
  • Förebyggande av stroke och recidiverande hjärtinfarkt hos utvalda patienter
 • LMH-preparat har förändrat antikoagulationsbehandlingen2 genom att:
  • Patienter inte längre behöver ligga kvar på sjukhus för att starta peroral behandling vid akut VTE
  • Tryggare behandling kan erbjudas i samband med invasiva ingrepp som kräver tillfälligt uppehåll i warfarinbehandlingen
 • NOAK – se eget dokument om nya orala antikoagulantia, DOAK/NOAK (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban).

Nationella riktlinjer

Warfarin

Heparin

Dosering

Indikationer, PT-INR-nivå, varaktighet

Byte mellan warfarin, LMH och DOAK/NOAK

Uppföljning

Invasiva ingrepp

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.