Djup ventrombos, DVT

  • Definition:Trombosbildning i de stora, djupt liggande venerna, särskilt i lår bäcken och vader, samt i arm-/skulderregion.
  • Förekomst:Den åldersjusterade incidensen för män är omkring 130/100 000/år och 110/100 000/år för kvinnor.
  • Symtom:Typiska inflammationstecken som smärta, värme, rodnad, svullnad och nedsatt funktion – men symtomen finns inte alltid. Patienten klagar ofta över ömhet eller smärta när han/hon står eller går. Vanligtvis lindras smärtan av vila med det påverkade benet i högläge.
  • Kliniska fynd:Ensidigt ödem i vaden, rodnad och temperaturökning på den påverkade sidan.Venstas/prominenta ytliga vener. Ömhet vid palpation.
  • Diagnostik:Wells score och D-dimer är till hjälp för att bedöma sannolikhet för DVT. Diagnosen ställs genom ultraljud av vener, understödjande venografi, eventuellt CT/MR-venografi.
  • Behandling:Akut avlastning och högläge, tidig mobilisering, kompression och antikoagulationsbehandling. NOAK är förstahandsval som sekundärprofylax.

Basfakta

Definition

  • Trombosbildning i de stora, djupt liggande venerna, särskilt i lår bäcken och vader, samt i arm-/skulderregionen:
    • Lungemboli kan påvisas i upp till 50 % av fallen (med/utan symtom)
  • Förloppet kan variera från spontan tillbakagång till dödsfall på grund av lungemboli.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.