Posttrombotiskt syndrom (PTS)

Basfakta

Definition

  • Långvarig insufficiens hos klaffarna i det djupa vensystemet efter tidigare djup ventrombos, med utveckling av kroniska symtom eller tecken på venös insufficiens.1
  • Typiska symtom:2-3
    • Lokal smärta, klåda, parestesi, tyngdkänsla och eventuellt kramper
    • Dekliva ödem
    • Hudsår – eventuellt teleangiektasi, rubor, eksem, hyperpigmentering
  • Symtomen kan vara intermitterande eller kroniska och förvärras i stående ställning.
  • PTS uppstår oftast ett till två år efter djup ventrombos.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.