Ytlig tromboflebit, ytlig ventrombos

  • Definition:Trombotisering av en ytlig ven med samtidig lokal kärlväggsinflammation.
  • Förekomst:Relativt vanligt tillstånd. 
  • Symtom:Smärta, ömhet, ödem och/eller erytem i den ytliga venen.
  • Kliniska fynd:Ofta känns en öm, indurerad sträng med lokala inflammationstecken.
  • Diagnostik:Vanligen räcker anamnes och status för diagnos. Vid ökad risk för samtidig DVT rekommenderas ultraljudsundersökning.
  • Behandling:Vid distala ytliga tromboflebiter utan ökad risk för DVT räcker symtomlindrande behandling. I övriga fall rekommenderas utökad diagnostik och/eller behandling med antikoagulantia. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.