Impetigo

Klicka på bilden för bildtext och förstoring samt för att kunna växla mellan bilderna.

  • Impetigo contagiosa
    Impetigo contagiosa
  • Impetigo, arm
    Impetigo, arm

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.