Kaposis sarkom

Klicka på bilden för bildtext och förstoring samt för att kunna växla mellan bilderna.
Kaposis sarkom

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.