Yellow nail syndrome

Klicka på bilden för förstoring.
Yellow nail syndrome

Sällsynt tillstånd som ger gula, tjocka, långsamt växande naglar. Associerat med lymfödem eller svår lungsjukdom. Kan vara tecken på underliggande malignitet.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.