Bildbibliotek hudsjukdomar

Inledning

  • Hudsjukdomar kan delas in i olika grupper. Ett sätt att gruppera dem är att dela in dem i grupper med liknande utseende:
    • Efflorescenser är beskrivningar av hudförändringens morfologiska egenskaper och används internationellt för att beskriva hudförändringar
    • Inte sällan används efflorescensnamnet för att benämna hudsjukdomen, till exempel erythema migrans
    • I tabellen nedan finns en beskrivning av olika efflorescensnamn

Erytematösa hudsjukdomar 

Fjällande hudsjukdomar

Papulösa hudsjukdomar

Vesikulära hudsjukdomar

Pustulösa hudsjukdomar

Bullösa hudsjukdomar 

Nodulära hudsjukdomar

Blåvioletta papler och noduli

Pigmenterade och depigmenterade hudsjukdomar

Kliande hudsjukdomar

Hudatrofi och ärr

Sår

Systemsjukdomar (hudmanifestationer)

Fotodermatoser

Läkemedelsutlösta hudreaktioner

Graviditetsutlösta hudsjukdomar

Håravfall

Nagelsjukdomar

Sjukdomar i munhålan


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.