Blåsor på huden

Basfakta

Definition

  • Bullae och vesikelbildning beror på vävnadsskada med vätskeansamlingar i eller under epidermis.
  • Orsaken kan vara mekanisk, termisk, infektiös, kemisk och/eller immunologisk.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.