Hårbottenförändringar

Basfakta

Definition

  • Hårbottenförändringar kan bero på ett brett spektra av inflammatoriska, infektiösa, parasitiska, neoplastiska och idiopatiska dermatologiska eller systemiska tillstånd.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.