Hudproblem vid utlandsresa

Basfakta

Definition

  • Många hudsjukdomar kan dyka upp under en utlandsresa, oberoende av resans längd, resmål och riskbeteende.
  • Många av sjukdomarna är förhållandevis vanliga, medan andra är mer sällsynta, till exempel efter vistelse i tropiska och subtropiska områden.

Bakteriella infektioner

Parasitära infektioner

Svampinfektioner

Stick och bett

Andra hudmanifestationer

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.