Lesioner i munhålan

Basfakta

Definition

  • Munhålelesioner delas upp i akuta, subakuta och kroniska.
  • Det skiljs mellan ytliga lesioner, tumörer och neoplasier.1-2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.