Nagelförändringar

Basfakta

Definition

  • Fingernaglar och tånaglar kan ha förändringar som beror på lokala tillstånd eller underliggande sjukdomar.1

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.