Små hudtumörer och pigmentförändringar

Basfakta

Definition

  • Ett brett spektrum av hudtumörer och hudförändringar uppträder genom livet1
  • Hyperpigmentering kan vara ett tecken på ett benignt eller i undantagsfall malignt tillstånd2-3

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.