Små hudtumörer och pigmentförändringar

Basfakta

Definition

  • Se även hud och generell sjukdom.
  • Hyperpigmentering:
    • Kan vara ett tecken på ett benignt eller i undantagsfall malignt tillstånd1-2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.