Generaliserade utslag

Basfakta

Definition

  • Generaliserade utslag är bland de vanligaste tillstånden en allmänläkare ställs inför.1-3
  • Många av dessa utslag är ospecifika.
  • Vid generella utslag är det vanligt med diagnostiska fel,4-5 något som kan få betydelse för behandlingen och prognosen.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.