Utslag i ansiktet

Basfakta

Diagnostisk tankegång

  • Många hudsjukdomar kan påverka ansiktet som en del av den kliniska bilden.
  • En hudsjukdom som vanligtvis är mer utbredd kan debutera i ansiktet, och vissa sjukdomar drabbar bara ansiktet.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Åtgärder och råd

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.